Náš tím

Predaj vozidiel Škoda

Peter Tupta

Vedúci predaja vozidiel ŠKODA

Mgr. Viera Dobrovičová

Predajca vozidiel ŠKODA

Ing. Lenka Sciranková

Predajca vozidiel ŠKODA

Škoda servis

Juraj Graca, MBA

Vedúci servisu

Mgr. Denisa Dzubajová

Servisná poradkyňa ŠKODA

Mgr. Matúš Macej

Servisný poradca ŠKODA

Peter Grejták

Garančný technik

Ing. Marek Balčák

Servisný poradca klampiareň

Ľuboš Horoščák

Servisný poradca lakovňa

Martin Leškanič

Technik poistných udalostí, obhliadkár

Daniela Konečná

Servisná asistentka

Škoda predaj ODaP

Ing. Mária Cesarec

Vedúca predaja originálnych dielcov a príslušenstva

Ľubor Petra-Kajňák

Predajca originálnych dielcov a príslušenstva ŠKODA

Napíšte nám

Return
+